top of page

Tebliğler

Nargilelik Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği, RG-28136, 08.12.2011
4207 ve 5326 sayılı Kanunların İdari Yaptırım Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
Nargilelik Tütün Mamulü İçilen İşyerine Ait Alanlara Sunum Uygunluk Belgesi Verilmesi İle Bu Yerlerin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğ
bottom of page