top of page

Ne yapıyoruz

NEYLE MÜCADELE EDİYORUZ?

​Sağlığı tehdit eden güçler ve ilişkilerin ortadan kaldırılması için kapsamlı toplumsal dönüşümün gerekli olduğunu kabul ediyor, bunların üzerine gitmek, ortaya çıkartmak ve mücadeleye girmenin önemine inanarak çok-disiplinli savunuculuk yapıyoruz.

  • Bilgi topluyor, tarıyor, sınıflandırıyor, arşivliyoruz.

  • Sorguluyoruz, gözlemliyoruz, araştırıyoruz, bilgi üretiyoruz.

  • Bilgi paylaşıyoruz, yayıyoruz, toplumsal bilinç oluşturuyoruz.

  • Bilgi paylaşımı ve tartışma için platform sağlıyoruz.

  • Bilgiye dayalı pozisyon, strateji ve politika önermeleri geliştiriyor, yayınlıyoruz.

  • Pozisyon, strateji ve politikaları savunmak için eylemcilik yapıyoruz.

bottom of page