top of page

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Halk Sağlığı İçin Mücadele Ediyoruz!

Ölüm belgelerinin üzerinde yazan kanser, kalp hastalığı, akciğer hastalığı, beyin-damar hastalığı, virütik hastalıklar, ev ve iş kazaları, trafik kazalarının nedenlerine bakıyoruz.

 

Karşımıza salgın boyutuna varmış, başta tütün kullanımı olmak üzere, bir dizi risk faktörü çıkıyor. Sağlık bilimleri risk faktörlerini inceleyip bunlarla ilgili çok ciddi bir önlenebilir hastalık ve ölüm tablosu çiziyorlar.

 

Bireyin, sağlık sisteminin ve devletin risk faktörleri ile mücadele etmesi bekleniyor, ancak bu risk faktörlerinin de üzerini kazıdığımızda, altından hayatın her alanını kuşatan dev endüstriler, ticarileşme, küreselleşme, tekelleşme, saldırgan pazarlama, lobicilik çıkıyor.

Sağlığa Evet Derneği (Sağlık Enstitüsü Derneği) olarak biz, sağlığın temel insan hakkı olduğu ilkesi ve herkesin mümkün olan en yüksek sağlık düzeyine ulaşması hedefi doğrultusunda, önlenebilir ölüm ve hastalığın altında yatan toplumsal ilişkilerin ve güçlerin üzerine ışık tutup, sağlık karşıtı politikalara karşı çıkıyor, sağlık yanlısı, insan merkezli, kapsamlı sosyo-ekonomik politikalar içi mücadele ediyoruz.

bottom of page