top of page

Kanunlar ve Bakanlar Kurulu Kararları

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
4733 Sayılı TAPDK Teşkilat ve Görevleri Hakkında
5261 Sayılı DSÖ TKÇS'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun
bottom of page