top of page

Genelgeler

Sağlık Bakanlığı Genelgesi -Kapalı alan tanımı ve uygulaması
Sağlık Bakanlığı Genelgesi, 4207 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması-01.08.2013
Başbakanlık Genelgesi (2009-13), -4207 sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması
Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 2015/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
bottom of page